Zawiadomienie o WZA w dn. 29.06.2021 r.

Zarząd Spółki pod firmą Górnik Łęczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęcznej, działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29.06.2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 13 (w sali konferencyjnej budynku Zarządu Spółki – pierwsze piętro) o godzinie 15:30.

Pełna treść zawiadomienia wraz z porządkiem obrad