Raporty

2024

Kwoty płatne agentom-pośrednikom piłkarskim w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023

2023

Kwoty płatne agentom-pośrednikom piłkarskim w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022

2022

Kwoty płatne agentom-pośrednikom piłkarskim w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

2021

Kwoty płatne agentom-pośrednikom piłkarskim w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020

2020

Kwoty płatne agentom-pośrednikom piłkarskim w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019

2019

Kwoty płatne agentom-pośrednikom piłkarskim w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018