Zarząd Górnik Łęczna

Maciej Grzywa – Prezes Zarządu
Sebastian Buczak – Zastępca Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki

Grzegorz Wojno – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dawid Osowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Kwiatkowski – Sekretarz Rady Nadzorczej