Akcjonariat

Zawiadomienie o NWZA w dn. 16.04.2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą Górnik Łęczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęcznej, działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §9 ust. 6 pkt. 3) Statutu Spółki zwołuje na dzień 16.04.2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 13 (sala konferencyjna), o godzinie 15:00.

Pełna treść zawiadomienia z porządkiem obrad >>