Zawiadomienie o NWZA Spółki w dn. 04.04.2023

Zarząd Spółki pod firmą Górnik Łęczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęcznej, działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w zw. art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 04 kwietnia 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 13 (w sali konferencyjnej budynku Zarządu Spółki – pierwsze piętro) o godzinie 15:15.

Pełna treść zawiadomienia wraz z porządkiem obrad