Archiwum

Oświadczenie prezesa zarządu ws. artykułu red. J.Brzuszkiewicza

W odpowiedzi na publikację tekstu red. Jacka Brzuszkiewicza na łamach Gazety Wyborczej Lublin pt. „Lubelszczyzna bez Ekstraklasy. Dlaczego?” z dnia 09.06.2017 r. chciałbym sprostować kilka nieprawdziwych informacji w nim zawartych.

Oświadczam, że:

– Decyzje biznesowe ze strategicznego punktu widzenia dla spółki są zawsze przedmiotem obrad Rady Nadzorczej i konsultacji z właścicielami klubu oraz środowiskami skupionymi wokół klubu.

-Górnik Łęczna przeprowadził się na Arenę Lublin z powodów biznesowych. Dzięki temu przychód z umów sponsorskich (poza LWB i ESA) wzrósł o 195% w porównaniu do poprzedniego sezonu. Udało się również czterokrotnie zmniejszyć stratę netto spółki za miniony rok. Przeprowadzka była trudną biznesową decyzją, ale dawała szansę na dalsze funkcjonowanie klubu na szczeblu centralnym.

-Zarząd klubu nigdy nie deklarował, że uzyskał poparcie kibiców z trybuny B dla przeprowadzki. Wielokrotnie mówił, że brakuje mu obecności naszych najlepszych przyjaciół na trybunach i zapraszał ich do przybycia na Arenę.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Górnik Łęczna SA
Artur Kapelko