Archiwum

Górnik może grać na Arenie – List Intencyjny

Drodzy Kibice i Sympatycy Górnika Łęczna,

Górnik Łęczna jest obecnie najlepszym klubem na Lubelszczyźnie, dlatego uważamy też, że powinien jak najgodniej reprezentować region w piłkarskiej elicie. Ekstraklasa stawia przed nami określone wymagania infrastrukturalne i finansowe, dlatego musimy podejmować kroki ku zwiększeniu potencjału klubu na tych polach.

Prezentujemy treść podpisanego dzisiaj listu intencyjnego przez Górnik Łęczna S.A., Prezydenta Miasta Lublin – Krzysztofa Żuka i Marszałka Województwa – Sławomira Sosnowskiego.

Rozumiemy trudy zaistniałej dla całej społeczności łęczyńskiej sytuacji, jednak wierzymy, że te trudne okoliczności wiążą się dla klubu również z nowymi możliwościami.

Wierzymy, że z biegiem czasu ta trudna, ale potrzebna decyzja zostanie przez otoczenie przyjęta ze zrozumieniem, a efekty, które przyniesie przekonają wszystkich o jej słuszności.

Górnik Łęczna S.A.

_______________________________________________________________________________

LIST INTENCYJNY

podpisany w dniu 15 lipca 2016 roku w Lublinie

przez:

  1. Marszałka Województwa Lubelskiego – Sławomira Sosnowskiego;

  2. Prezydenta Miasta Lublin – Krzysztofa Żuka;

  3. Górnik Łęczna Spółkę Akcyjną, Al. Jana Pawła II 13, 21-010 Łęczna;

treści następującej:

§ 1

Sygnatariusze niniejszego Listu wyrażają wolę podjęcia wspólnych działań zmierzających do rozwoju piłki nożnej w regionie, także w ramach strategicznych programów realizowanych we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej.

§ 2

Każdy z Sygnatariuszy Listu, zmierzając do realizacji jego postanowień, działać będzie w obszarze swoich kompetencji, a jednocześnie Sygnatariusze będą konsultować wszelkie rozwiązania projekty służące realizacji zamierzeń oraz celów, o których mowa w niniejszym Liście.

§ 3

Sygnatariusze Listu będą w szczególności prowadzić wspólne działania zmierzające do pozyskania środków finansowych na rozwój piłki nożnej w regionie, w tym Klubu Górnik Łęczna S.A., z uwzględnieniem wymagań obowiązujących w najwyższej klasie rozgrywkowej.

§ 4

Pierwszy zespół Górnik Łęczna S.A. będzie mógł rozgrywać mecze w ramach rozgrywek Ekstraklasy i przeprowadzać przedmeczowe treningi na stadionie „Arena Lublin” w Lublinie, wszystkie inne treningi będą odbywały się w Łęcznej.


§5

Klub Górnik Łęczna S.A. zachowa dotychczasową nazwę jak też nie będzie podlegał fuzji z innym klubem. Zachowana zostanie także siedziba Klubu w Łęcznej.


§ 6

Na obiektach GKS Górnik Łęczna w Łęcznej będzie znajdowała się cały czas baza szkoleniowa. Stadion i obiekty w Łęcznej będą miejscem rozgrywania spotkań przez IV-ligowe rezerwy Górnika oraz Akademię Piłki Górnika Łęczna.

§7

Ustalenia wynikające z treści niniejszego Listu intencyjnego mają wymiar regionalny i są skierowane do wszystkich sympatyków piłki nożnej na Lubelszczyźnie.


§ 8

Sygnatariusze Listu wyrażają wolę współpracy ze wszystkimi środowiskami i podmiotami, które będą wspierać zamierzenia wynikające z niniejszego Listu.

§ 9

List intencyjny sporządzony został w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego z Sygnatariuszy.