Archiwum

Kierownik ds. bezpieczeństwa Górnika nagrodzony

25 października 2018 roku w Kielcach odbyła się XVIII edycja Konferencji „Bezpieczny Stadion”, organizowanej przez Polski Związek Piłki Nożnej we współpracy z Centrum Kongresowym Targi Kielce.

Konferencja tradycyjnie zakończyła się uroczystą Galą Fair Play, w trakcie której wyróżnione zostały osoby i instytucje szczególnie zasłużone w działaniach na rzecz poprawy organizacji i bezpieczeństwa meczów piłki nożnej w Polsce. Po raz pierwszy wyróżnienia trafiły do przedstawicieli samorządów, które podejmują skuteczne działania na rzecz rozwoju infrastruktury stadionowej.

Podczas konferencji wyróżnienie za wzorowe podejście do wykonywania obowiązków Kierownika ds. bezpieczeństwa otrzymał Zbigniew Związko pełniące te obowiązki w naszym Klubie.

Jednym z naczelnych celów Konferencji jest zacieśnianie integracji działań podmiotów zaangażowanych w organizację i bezpieczeństwo meczów piłki nożnej. Dlatego w Konferencji co roku bierze udział kilkuset przedstawicieli klubów piłkarskich, Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz władz piłkarskich. To właśnie o potrzebie integracji działań mówił w swoim wystąpieniu niezależny ekspert z Wielkiej Brytanii, prof. Steve Frosdick, którego wystąpienie zatytułowane „Świadomi ryzyka… Nieprzygotowani na odpowiedzialność…” było przestrogą przed nienależytym podejściem do obowiązków w zakresie organizacji i bezpieczeństwa meczów.

W dalszej części spotkania Marek Doliński (Dyrektor Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN) opowiedział o przygotowaniach do organizacji turnieju finałowego Mistrzostw Świata FIFA U-20 Polska 2019, który w maju i czerwcu przyszłego roku zagości na 6 polskich stadionach. O projektach kibicowskich (program „Kibice Razem”, projekt SLO, współpraca ze środowiskiem kibiców niepełnosprawnych) opowiedział natomiast dr Dariusz Łapiński (Krajowy Koordynator ds. Współpracy z Kibicami, PZPN).

Kulminacyjną częścią Konferencji, która wywołała najwięcej emocji wśród uczestników, był panel dyskusyjny z udziałem Prezesa PZPN Zbigniewa Bońka, Komendanta Głównego Policji Jarosława Szymczyka oraz byłego reprezentanta Polski Jana Tomaszewskiego. Paneliści rozmawiali przede wszystkim o „krytycznym 1%”, tj. o niewielkiej, ale utrzymującej się od wielu lat skali naruszeń porządku publicznego na stadionach piłkarskich, rozważając, czy całkowite wyeliminowanie tego rodzaju zjawisk jest w ogóle możliwe oraz jakie należy podjąć w tym celu działania. Rozmówcy podjęli się także oceny, jak silna jest relacja, która zachodzi między bezpieczeństwem a rozwojem piłki nożnej. Dzięki zastosowaniu elektronicznego systemu głosowań czynnymi uczestnikami debaty były wszystkie osoby zgromadzone na sali. Dyskusję można podsumować krótko: co do zasady na polskich stadionach jest bezpiecznie, ale cały czas należy intensyfikować współpracę podmiotów w celu eliminowania niepożądanych zdarzeń i zachowań.

Źródło: PZPN