Akcjonariat Klubowe

Zmiany w Radzie Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Górnik Łęczna Spółka Akcyjna w dniu 16 kwietnia 2020 r. podjęło uchwały o zmianie składu Rady Nadzorczej.

Skład nowej Rady Nadzorczej:

Dariusz Batyra – Przewodniczący
Adam Wasil
Paweł Fryt
Krzysztof Chołast
Grzegorz Szkutnik
Grzegorz Wojno

Od dnia 16 kwietnia 2020 r. funkcje członków Rady Nadzorczej przestali pełnić Krzysztof Kwiatkowski oraz Jarosław Wojewoda.