Akcjonariat Archiwum Klubowe

Zawiadomienie o WZA w dn. 29.06.2020

Zarząd Spółki pod firmą Górnik Łęczna Spółka Akcyjna z siedziba w Łęcznej, działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29.06.2020 roku Zwyczajne Walne Zgomadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 13, o godzinie 15:00.

Pełna treść zawiadomienia z porządkiem obrad