Akcjonariat Klubowe

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd Spółki pod firmą Górnik Łęczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęcznej, działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 9 października 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 13 (sala konferencyjna), o godzinie 15:15.

Pełna treść zawiadomienia wraz z porządkiem obrad