Archiwum

Trwa rekrutacja do Liceum Górnika!

Rozpoczęła się rekrutacja do Liceum Mistrzostwa Sportowego Górniak Łęczna. Przyjmowanie kompletu dokumentów niezbędnych do przyjęcia odbywać się będzie w siedzibie Klubu w dniach 7-18 maja. W dniach 23-24 maja kandydatów i kandydatki czekają testy sprawności fizycznej.

Komisja rekrutacyjna upubliczni wstępną listę kandydatów przyjętych i nie przyjętych do szkoły do dnia 30 maja 2018 roku. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 507 002 855 lub mailowy szkola@gornik.leczna.pl

Pobierz komplet dokumentów rekrutacyjnych ->>

Szczegółowy harmonogram rekrutacji:

Złożenie kompletu dokumentów

Przyjmowanie kompletu dokumentów niezbędnych do przyjęcia do szkoły określonych w Regulaminie odbywać się będzie w siedzibie organu prowadzącego (Al. Jana Pawła II 13, 21-010 Łęczna) w dniach 7 – 18 maja 2018 roku w godzinach 10.00 – 16.00 (tylko w dni robocze).

Kandydat może dostarczyć kserokopię karty zdrowia sportowca z zastrzeżeniem, że będzie posiadał oryginał i okaże go komisji w dniu testów sprawnościowych.

Testy sprawnościowe

Testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone w dniach 23 – 24 maja 2018 roku (środa – czwartek) na obiektach GKS Górnik Łęczna w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 13.

W przypadku dużej liczny kandydatów komisja rekrutacyjna może wyznaczyć dodatkowy dzień przeznaczony na testy sprawnościowe przypadający na dzień 22 maja 2018 roku (wtorek).

Szczegółowy harmonogram w/w testów pojawi się na stronie internetowej szkoły (www.szkola.gornik.leczna.pl) nie później niż 3 dni przez planowanymi testami.

Lista przyjętych

Komisja rekrutacyjna upubliczni wstępną listę kandydatów przyjętych i nie przyjętych do szkoły do dnia 30 maja 2018 roku na stronie internetowej szkoły (www.szkola.gornik.leczna.pl)

Złożenie oryginału świadectwa 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły nastąpi poprzez przedłożenie Do dnia 26 czerwca 2018 roku do godziny 16.00 w siedzibie organu prowadzącego (Al. Jana Pawła II 13, 21-010 Łęczna):
a) Oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum;
b) 3 fotografie o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie).

Ogłoszenie listy przyjętych

Ogłoszenie listy przyjętych i potwierdzonych uczniów klas pierwszych nastąpi 3 lipca 2018 roku poprzez informację na stronie internetowej szkoły (www.szkola.gornik.leczna.pl).

Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2018 roku.