Akcjonariat Klubowe

Nowe prezydium Rady Nadzorczej

Adam Wasil został nowym przewodniczącym Rady Nadzorczej Górnika Łęczna SA. Funkcję wiceprzewodniczącego pełnić będzie Dariusz Batyra, a nowym sekretarzem został Grzegorz Wojno.

W Radzie Nadzorczej Klubu zasiadają ponadto Paweł Fryt, Krzysztof Chołast oraz Grzegorz Szkutnik. Członkowie zostali wybrani 16 kwietnia przez uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Aktualny skład Rady Nadzorczej

Adam Wasil – Przewodniczący Rady
Dariusz Batyra – Wiceprzewodniczący Rady
Grzegorz Wojno – Sekretarz Rady
Paweł Fryt
Krzysztof Chołast
Grzegorz Szkutnik