Akcjonariat Klubowe

Nowe prezydium Rady Nadzorczej

Adam Wasil został przewodniczącym Rady Nadzorczej Górnika Łęczna SA. Funkcję wiceprzewodniczącego pełnić będzie Krzysztof Chołast, a sekretarzem Rady został Grzegorz Wojno.

W Radzie Nadzorczej Klubu zasiadają ponadto Paweł Fryt, oraz Grzegorz Szkutnik. Członkowie zostali wybrani 29 czerwca przez uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na nową kadencję.

Aktualny skład Rady Nadzorczej

Adam Wasil – Przewodniczący Rady
Krzysztof Chołast – Wiceprzewodniczący Rady
Grzegorz Wojno – Sekretarz Rady
Paweł Fryt
Grzegorz Szkutnik