Archiwum

Klasy sportowe pod patronatem Górnika Łęczna

W minionym tygodniu w Starostwie Powiatowym w Łęcznej doszło do podpisania umów o współpracy pomiędzy Starostwem Powiatowym, ZSG w Łęcznej, GKS Górnikiem Łęczna i Górnikiem Łęczna SA. Umowy umożliwią uruchomienie od 1 września 2017 roku w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej klas sportowych pod oficjalnym patronatem Górnika Łęczna”.

-Jako organ prowadzący bardzo się cieszymy, że doszło do takiej współpracy. Umowa otwiera dalsze pole do działania. Sportowcy będą mogli się kształcić w ZSG w Łęcznej. Stwarzamy możliwość uzyskania konkretnego zawodu dla sportowców oraz pogodzenia procesu dydaktycznego z czynnym uprawianiem sportu – rozpoczął starosta łęczyński Roman Cholewa.

Każdy sportowiec kończy kiedyś swoją karierę i powinien wcześniej myśleć o tym co będzie robił w przyszłości. Umowa daje możliwości łączenia sportu z edukacją i na pewno przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej młodzieży w powiecie łęczyńskim– dodał prezes GKS Górnik Łęczna Krzysztof Kwiatkowski.

-Umowa da nam możliwość dalszego rozwoju. Cieszę się, że udało się doprowadzić do jej podpisania. Jako zespół szkół chcemy dawać młodym ludziom zawód. Nie wszyscy będą wyczynowymi sportowcami, dlatego musimy przygotowywać młodzież na każdą ewentualność. Współpraca z Górnikiem to dla nas kolejny krok w rozwoju i poszerza naszą ofertę edukacyjną – podkreślił dyrektor ZSG w Łęcznej Arkadiusz Marucha

-Chciałbym podziękować panu staroście i panu wicestaroście, że dbają o powiat łęczyński i o rozwój naszej młodzieży. Kariera sportowca nie trwa wiecznie. Trzeba także otwarcie powiedzieć, że przeskok z wieku juniora do sportu wyczynowego jest bardzo trudny i nie każdemu jest to dane. Cieszymy się, że młodzież ma taką szansę, żeby łączyć edukację profilowaną ze sportem. Dziękujemy panu dyrektorowi za pomysł i konsekwencję w realizacji sformalizowania tych umów – zakończył prezes Artur Kapelko.

Celem współpracy jest realizacja programu szkolenia sportowego w piłce nożnej i innych sportach uprawianych przez uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Podpisana umowa daje wymierny efekt w postaci poszerzenia oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej o klasy sportowe. Utworzenie takiej klasy stworzy uczniom optymalne warunki do rozwijania talentów i pasji uzdolnionej młodzieży. Ponadto umowa jest gwarantem profesjonalnego przygotowania sportowego uczniów. W oparciu o nią Powiat ma zapewnić warunki do realizacji programu szkolenia sportowego opracowanego dla młodzieży w klasach sportowych. Natomiast kluby udzielą merytorycznej i organizacyjnej pomocy w zakresie edukacji, promocji czy spotkań z trenerami i zawodnikami.