Klubowe

Górnik również z licencją na 2 ligę

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN postanowiła przyznać Górnikowi Łęczna licencję upoważniająca do uczestnictwa w rozgrywkach II ligi w sezonie 2020/2021.

Wcześniej klub otrzymał licencję na udział w rozgrywkach I ligi. Informujemy jednocześnie, że w związku z przedłużającym się stanem epidemii wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-C0V2, którego skutków ekonomicznych nie da się dokładnie przewidzieć, decyzją Komisji ds. Licencji PZPN wszystkie kluby biorące udział w procesie licencyjnym na sezon 2020/2021 zostały objęte nadzorem finansowym. Zdaniem Komisji koniecznym jest w najbliższych miesiącach szczegółowa kontrola i analiza sytuacji finansowej klubów.