Klubowe

Górnik Łęczna bez kary w procesie licencyjnym

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN postanowiła uznać z urzędu odwołanie Górnika Łęczna od części decyzji z dnia 30 kwietnia dotyczącej licencji na sezon rozgrywkowy 2021/2022. Komisja uznała odwołanie Klubu za zasadne i uchyliła obowiązek zapłaty kwoty 5 000 zł. Jednocześnie komisja utrzymała nadzór z zakresu Personelu i Administracji.

Klub w odwołaniu wykazał, że posiada odpowiednią liczbę trenerów z odpowiednimi kwalifikacjami, jednak w zasadniczym procesie licencyjnym nie wykazał ich w sposób prawidłowy. W ramach nałożonego nadzoru Komisja zobowiązała Klub do reorganizacji pracy trenerów drużyn młodzieżowych tak aby trenerzy z licencjami UEFA A oraz UEFA Elite Youth A prowadzili drużyny młodzieżowe wskazane w kryterium S.02.