Klubowe

Boisko na ul. Przemysłowej będzie zmodernizowane!

Fundacja Akademia Sportu Górnika Łęczna pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Dzięki temu możliwa będzie realizacja operacji pt. Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Przemysłowej w Łęcznej wraz z powstaniem miejsc postojowych dla rowerów. W ramach niniejszego projektu powstanie ogólnorozwojowa ścieżka zdrowia wyposażona w urządzenia koordynacyjne, powstaną miejsca postojowe dla rowerów, a także zostanie zmodernizowane oświetlenie i piłkochwyty.

– Niedawno obchodziliśmy trzecie urodziny naszej Fundacji. Śmiało można powiedzieć, że pozyskanie zewnętrznych środków na modernizację infrastruktury sportowo-rekreacyjnej to swego rodzaju prezent podsumowujący nasze trzyletnie działania. Wiele naszych planów udało się zrealizować w tym m.in. te najważniejsze tj. Szkołę Mistrzostwa Sportowego, podniesienie poziomu szkolenia, uzyskanie złotego certyfikatu PZPN dla drużyn Górnik Łęczna S.A. w programie certyfikacji Szkółek PZPN – powiedział zadowolony prezes Fundacji Akademia Sportu Górnika Łęczna, Maciej Grzywa.

– To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie zespół pasjonatów, którzy poprzez wspólne działania prowadzą naszą Akademię na coraz wyższy poziom. Pozyskanie zewnętrznych środków na modernizację infrastruktury sportowo-rekreacyjnej to kolejny ważny krok w rozwoju klubowej Akademii. To również pierwszy etap w kierunku poprawy jakości naszej bazy sportowej. Przed nami następne projekty, a każdy z nich to ogromne wyzwanie, ale przede wszystkim ogromna radość z tego, że możemy się rozwijać – dodał Grzywa.

Projekt zostanie zrealizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.6  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 

Nabór wniosków z w/w działania był prowadzony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie”, a przyznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego pomoc wynosi 100 tyś. zł.