Archiwum

Akcja poboru krwi w Bogdance

Lubelski Węgiel Bogdanka Spółka Akcyjna, Klub Honorowych Dawców Krwi PCK im. Zdzisława Goli oraz Fundacja Solidarni Górnicy zapraszają na akcję poboru krwi w Bogdance. 

Mobilny punkt poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie oczekiwał będzie w dniu 18 czerwca 2018 r. w godzinach 8:30 – 15:30 na parkingu przed Cechownią.

Prosimy o wcześniejsze zapisywanie się, aby pomóc organizatorom stworzyć godzinową listę osób zainteresowanych oddaniem krwi w tym dniu. Zapisy prowadzą oraz udzielają informacji:
Agata Koszarna – akoszarna@lw.com.pl, tel. wew. LWB 5658
Henryk Kuźmiński, tel. wew. LWB 5639