Archiwum

79 rocznica bitwy o most lubelski w Łęcznej

W dzisiejszych uroczystościach z okazji 79. rocznicy bitwy o most lubelski w Łęcznej w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku kwiaty w imieniu społeczności naszego Klubu złożyli Adrian Szczerba i Tomasz Czogała.

Musimy pamiętać o takich wydarzeniach i pielęgnować pamięć o tych ludziach którzy wtedy polegli. Jako drużyna zawsze będziemy wspierać takie inicjatywy – powiedział Adrian Szczerba.

Dzisiejsze uroczystości upamiętniały bitwę którą Wojsko Polskie oraz cywile, z których znaczna część to mieszkańcy Łęcznej stoczyli z wojskami niemieckimi 20 września 1939 roku. Bitwa zakończyła się rozproszeniem stacjonujących na zachodnim brzegu Wieprza wojsk niemieckich i przedostaniem się oddziałów WP na drugi brzeg co umożliwiło im dalszy marsz w kierunku Warszawy.

W późniejszym okresie wojska niemieckie aresztowały mieszkańców Łęcznej biorących udział w bitwie i umieściło ich w więzieniu na Zamku Lubelskim. 31 grudnia 1941 r., na Rurach Jezuickich w Lublinie, hitlerowcy rozstrzelali pięciu łęcznian: Kazimierza Paseckiego, Aleksandra Strzyżewskiego, Franciszka Wronowskiego, Konstantego Burlika i Romana Denisa.

Z innych aresztowanych, ponad rok wcześniej w ten sam sposób zabito Wacława Niechaja; Bronisław Konopka, Władysław Domaciuk i Jan Mikuła zmarli w celach Zamku, zaś Tadeusza Niedzielskiego wywieziono do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Pozostałym, również więzionym w Lublinie (Tadeusz Chorąży, Henryk Harmasz, Ludwik Kot, Stanisław Plechawski, Piotr Trus, Leon Wasilewicz, Zygmunt Więczkowski, Henryk Wróbel, Marcin Sachara) udało się przeżyć.

fot. Urząd Miejski w Łęcznej

fot. Urząd Miejski w Łęcznej