Zawiadomienie o NWZA Spółki w dn. 12.01.2023

Zarząd Spółki pod firmą Górnik Łęczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęcznej, działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 stycznia 2023 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 13 (w sali konferencyjnej budynku Zarządu Spółki – pierwsze piętro) o godzinie 15:00.