Władze Klubu

Zarząd Klubu

Piotr Sadczuk – Prezes Zarządu (od 13.12.2018)
Sebastian Buczak – Zastępca Prezesa Zarządu (od 08.06.2017)

Rada Nadzorcza

Adam Wasil – Przewodniczący Rady
Grzegorz Wojno – Sekretarz Rady
Paweł Fryt
Krzysztof Chołast
Grzegorz Szkutnik