Koordynator ds. współpracy z kibicami – SLO

Zgodnie wytycznymi UEFA (Artykuł 35 Regulaminu Licencjonowania Klubów i Finansowego Fair Play) kluby piłkarskie w Europie zobowiązane zostały do wyznaczenia Koordynatora ds. współpracy z kibicami (SLO).

Głównym zadaniem SLO jest zapewnienie właściwej i konstruktywnej komunikacji klubu ze swoimi kibicami. Koordynator ds. współpracy z kibicami jest pomostem między kibicami a klubem, jego zadaniem jest umożliwianie i wspieranie dialogu między obiema stronami. Kibice za pośrednictwem SLO mogą przedstawiać zarządowi klubu swoje pomysły, propozycje, opinie i postulaty. SLO informując kierownictwo o potrzebach kibiców może pomóc klubowi w podejmowaniu lepszych decyzji.

SLO swoje zadania realizuje poprzez:

– prowadzenie korespondencji z kibicami. Odpowiadanie na pytania, przekazywanie i pisanie wiadomości e-mailowych – adres do korespondencji slo@gornik.leczna.pl

– organizację klubowego wolontariatu pomagającego kibicom w dniu rozgrywania meczu;

– organizację spotkań kibiców z przedstawicielami klubu w celu poprawy dialogu między stronami;

– udział w pracach zespołów roboczych oraz spotkaniach dotyczących spraw związanych z kibicami;

– udział w spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa oraz w odprawach przedmeczowych;

– opiniowanie klubowych zakazów stadionowych;

– udział w meczach wyjazdowych wraz z kibicami, rozładowywanie powstających konfliktów, mediacja w sytuacjach problemowych;

– koordynacja procesu komunikacji między grupami ultras z osobami odpowiedzialnymi za organizację i zabezpieczenie meczu, utrzymywanie kontaktu z kierownikiem ds. bezpieczeństwa;

– wsparcie przedmeczowych inicjatyw kibicowskich.