Kontakt N

Górnik Łęczna Spółka Akcyjna
Al. Jana Pawła II 13
21-010 Łęczna
Tel.: +48 81 752 17 40 wew. 10
Fax.: +48 81 752 17 40 wew. 31
e-mail: biuro@gornik.leczna.pl

Górnik Łęczna Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Łęcznej (21-010) przy Al. Jana Pawła II 13, wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000260820. Kapitał zakładowy 3 645 000 zł (wniesiony w całości).

Kontakt dla mediów

Tomasz Płaza – Rzecznik Prasowy
Tel. 663 638 168
e-mail: tomasz.plaza@gornik.leczna.pl