Kontakt N

Górnik Łęczna Spółka Akcyjna
Al. Jana Pawła II 13
21-010 Łęczna
Tel.: +48 81 752 17 40
Fax.: +48 81 752 17 40
e-mail: biuro@gornik.leczna.pl

Górnik Łęczna Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Łęcznej (21-010) przy Al. Jana Pawła II 13, wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000260820. Kapitał zakładowy 3 240 000 zł (wniesiony w całości).