Klubowe Pierwsza drużyna

Górnik z licencją na I ligę w sezonie 2021/2022

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN na posiedzeniu w dniu 27 maja 2021 roku rozpatrzyła wniosek o przyznanie licencji na sezon rozgrywkowy 2021/2022. Komisja postanowiła przyznać klubowi Górnik Łęczna licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach I ligi w sezonie 2021/2022 z nadzorem finansowym i infrastrukturalnym.

Wcześniej Komisja przyznała naszemu klubowi licencję na rozgrywki Ekstraklasy.

Nadzór finansowy nałożono w związku z koniecznością monitorowania złożonej prognozy finansowej. W związku z przedłużającym się stanem epidemii, wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-C0V2, który w sposób znaczący wpłynął na sytuację finansową klubów, a którego skutków nie da się dokładnie przewidzieć, wszystkie kluby biorące udział w procesie licencyjnym na sezon 2021/2022 zostały objęte nadzorem finansowym. Zdaniem Komisji w najbliższych miesiącach konieczna będzie szczegółowa kontrola i analiza sytuacji finansowej klubów.

W ramach nałożonego nadzoru infrastrukturalnego zobowiązuje się Klub do wykonania wszelkich zaleceń wynikających z raportu z wizytacji obiektu w tym w szczególności zamontowania kołowrotów zgodnie z kryterium I.25 w terminie do rozpoczęcia rozgrywek sezonu 2021/2022.