Reklamacje

W przypadku wystąpienia wad ukrytych powstałych podczas produkcji produktu masz prawo dokonać reklamacji. Może to zrobić odsyłając do nas towar na własny koszt lub dokonać zwrotu w siedzibie klubu lub przed każdym domowym meczem w kasie stadionu. W obu przypadkach do prosimy dołączyć wypełniony formularz reklamacyjny oraz ksero dowodu zakupu. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni od daty złożenia reklamacji w siedzibie Klubu lub od czasu odebrania przez nas przesyłki.

Adres do wysyłki:

Górnik Łęczna Spółka Akcyjna
Al. Jana Pawła II 13
21-010 Łęczna

z dopiskiem „Reklamacja”