Akcjonariat

Górnik Łęczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęcznej (21-010 Łęczna) przy Al. Jana Pawła II 13 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000260820, NIP: 5050047727, REGON: 060148990, kapitał zakładowy 3 240 000 zł (wniesiony w całości).

Lista akcjonariuszy

Lp.Nazwa AkcjonariuszaLiczba akcjiWartość nominalna akcji w złotych
1GKS „Górnik” Łęczna28802.880.000,00 zł
2PRS WSCHÓD S.A.120120.000,00 zł
3KOBUD S.A. w upadłości120120.000,00 zł
4PERŁA – Browary Lubelskie S.A.120120.000,00 zł

Aktualności dla akcjonariuszy